Véglegesítő, I.-es és II.-es fokozati vizsga:


 

 

 I. fokozati kollokvium – 2015/2017-es évfolyam

BEOSZTÁS

 

 

9-10 óra:          Bartók S. Edit,                      

                        Bene (cas. Ciubotaru) L. Zsuzsanna

                        Vollancs (cas. Duduly) I. Éva

                        Páll (cas. Reketes) E. Katalin

                        Gál (cas. Dobai) L. Katalin

                       

10-11 óra:        Szabó (cas. Dragomér) E. Katalin

                        Szilvási Á. Melinda
                        Nébréda A. Timea

                        Varga (cas. Beck) A. Tünde

                        Szalad Á. Noémi

                       

11-12 óra:        Dénes B. Rózália

                        Nagy (cas. Simon) G. Orsolya

                        Bálint (cas. Bedő) L.B. Rita

                        Szabó C. Timea-Júlia

                        Kacsó (cas. Györgyicze) Á. Edit

                       

12-13 óra:        Dénes G. Csilla

                        Csiki (cas. Csere) S. Judit-Magdolna

                        Tóth (cas Bakk) E. Adél-Erzsébet

                        Timár (cas. Hadnagy) A. Zita

                        Göthér (cas. Csiszér) E. Erzsébet

 

13-14 óra:        Dulló (cas. Ráduly) J. Judit

                        Bartocz (căs. Veres) G. Klára

                        Bartha (cas. Nagy) I. Irma

                        Benkő Á. Márta-Orsolya

                        Gecse (cas. Ugron) L. Noémi-Kinga

 

14-15 óra:        Kozsokár (cas. Szász) G. Margit

                        László (cas. Nagy) A. Erzsébet

                        Bogdán (cas. Dancs) B. Gyöngyvér

                        Jakabfi E. Enikő

                        Koszta (cas. Iutuc) I. Éva

                       


Az I. fokozati kollokviumra jelentkező tanítók, óvodapedagógusok  figyelmébe

1. A BBTE Kézdivásárhelyi Tagozatán szervezett kollokvium időpontja: 2015. febr. 7. (szombat), 9.00 óra, helyszíne a Bod Péter Tanítóképző épülete (Kézdivásárhely, Ady Endre u. 20. sz.), 15-ös terem.

2. A jelentkezők figyelmét felhívjuk, hogy a BBTE Szenátusának határozata értelmében az I. fokozati dolgozat szakirányítója kizárólag az egyetem olyan főállású alkalmazottja lehet, aki tudományos fokozattal (doktori) rendelkezik.

 

 

FELVÉTEL AZ I-ES FOKOZATRA-KOLLOKVIUM

TEMATIKA ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

 

Szak: Óvodapedagógusok – magyar tagozat

A kollokvium időpontja: 2015 februárjának első hete  (a félévközi vakáció idején)

 

Az I-es fokozati vizsgára való felvétel céjával szervezett kollokvium keretében sorra kerülő interjú az alábbi témakörökre irányul – a jelölt választott kutatási témájának alárendelten:

 

1. A pedagógia tárgya, alapvető feladatai, tudománysajátosságai, a pedagógiai tudományok

rendszere, a pedagógia tudományközi kapcsolatai és interdiszciplináris jellege, pedagógiai

elmélettípusok, a pedagógiai szaknyelv kérdésköre.

2. Az óvodapedagógia helye a pedagógiai tudományok rendszerében. Az óvoda

helye az oktatási rendszerben. Az óvodás gyermek (életkori behatárolás, testi fejlettség,

pszichikai fejlettség, pszichikai jellemzık, társas viszonyulásformák jellemzése). Az óvoda

szervezeti keretei: kiscsoport, középcsoport, nagycsoport.

3. Az óvoda funkciója. Gondozás, nevelés, oktatás. Az óvoda személyzete és szerkezete. Az óvodapedagógus személyisége. Az iskolaérettség..

4. Az óvodai curriculum. Folytonosság és újdonság az óvodai tantervben. Curriculáris és

extracurriculáris tevékenységek. Az óvodás gyermek játéka. Az óvodapedagógus szerepe a

játékban. A játékeszközök pedagógiai jelentősége

5. Tanulási tevékenységek az új óvodai tanterv szerint. Tapasztalati területek, integrált

tevékenységek, játékos, interaktív módszerek az óvodai nevelésben. Az óvodai értékelés

sajátosságai. Jó gyakorlatok az óvodai nevelésben.

6. A pedagógiai kutatás: célok, osztályozás, hipotézisek, változók, módszerek, elvárások,

a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatósága. A pedagógiai kutatások jelentősége az oktatásban.

7. A pedagógiai kutatás módszertana

8. A tudományos-módszertani dolgozatok felépítése

9. Méréselméletek, statisztikai mutatók, próbák

 

Általános pedagógiai kutatásmódszertani szakirodalom

1. Bocos, M. (2007), Teoria si practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărții de

Stiință, Cluj-Napoca.

2. Eco, U. (1991), Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest.

3. Falus Iván (2000, szerk.), Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó,

Budapest. (Korábi kiadások: Keraban Kiadó Budapest, 1993; 1996)

4. Falus Iván, Ollé János (2000), Statisztikai módszerek pedagógusok számára., Okker

5. Szabolcs Éva (2001) Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki

Könyvkiadó, Budapest.

6. Szokolszky Ágnes (2004), Kutatómunka a pszichológiában, Osiris, Bp.

 

Szakirodalom

1. Bakonyi Anna (1994), Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén.

2. Bábosik István (1999), A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

3. Báthory Zoltán (1992), Tanulók, iskolák – különbségek, Tankönyvkiadó, Budapest.

4. Demény Piroska (2009): Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban, Glória

Kiadó, Kolozsvár.

5. Falus, I. (1998), Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.

6. Fóris-Ferenczi Rita(1999), Tantervek átminősülése, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár.

7. Fóris-Ferenczi Rita (2008), A tervezéstıl az értékelésig, Ábel Kiadó, Kolozsvár

8. Kron, Fr.,W. (1997), Pedagógia, Osiris, Budapest.

9. Kulcsár Tibor (1984), Iskolapszichológia, Dacia, Kolozsvár.

10. Lappints Árpád (2002), Tanuláspedagógia, Comenius Bt., Pécs.

11. Nagy József (2000), XXI. század és nevelés, Osiris, Budapest.

12. Stark Gabriella (2010), Óvodapedagógia és játékmódszertan, Státus Kiadó, Csíkszereda

13. Tóth László (2005), Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismerésében. Pedellus

Tankönyvkiadó, Debrecen.

 

 

FELVÉTEL AZ I-ES FOKOZATRA – KOLLOKVIUM

TEMATIKA ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

 

Szak: tanítók – magyar tagozat

A kollokvium időpontja: 2015 februárjának  első hete (a félévközi vakáció idején)

 Az I-es fokozati vizsgára való felvétel céljával szervezett kollokvium keretében sorra kerülő interjú az alábbi témakörökre irányul – a jelölt választott kutatási témájának alárendelten:

 

1. A pedagógia tárgya, alapvető feladatai, tudománysajátosságai, a pedagógiai tudományok rendszere, a pedagógia tudományközi kapcsolatai és interdiszciplináris jellege, pedagógiai elmélettípusok, a pedagógiai szaknyelv kérdésköre

2. A nevelés: a nevelés fogalma, általános sajátosságai, a nevelési tényezők, a nevelés szükségessége, a nevelés korlátai, a nevelési viszony, a nevelés alapjai, a nevelési folyamat felfogása, a nevelés formái és funkciói, nevelésmetodikai koncepciók, alapvető nevelő hatások, nevelői magatartások, a nevelés cél- és feladatrendszere.

3. Az iskola elemi ciklusának funkciója. Tipikus tevékenységformák az iskolában. A kisiskolás korú gyermek. A kisiskolás korú gyermek jellemzése. Az iskolaérettség.

4. Játék, tanulás, munka az elemi tagozaton. A játék helye és szerepe az iskolában. A (szándékos) tanulás.

5. Az iskola és a család kapcsolata. A tanító személyisége. A tanító lehetséges szerepkörei.

6. A pedagógiai kutatás: célok, osztályozás, hipotézisek, változók, módszerek, eszközök az eredmények  gyakorlati alkalmazhatósága. A pedagógiai kutatások jelentősége az oktatásban.

7. A pedagógiai kutatás módszertana

8. A tudományos-módszertani dolgozatok felépítése (Hogyan írjunk szakdolgozatot?)

9. Méréselméletek, statisztikai mutatók, próbák

10. Szakmódszertanok (anyanyelvpedagógia, román nyelv, matematika, tudományok, zenei, képzőművészeti nevelés, testnevelés módszertana).

 

Általános pedagógiai kutatásmódszertani szakirodalom

1. Bocos, M. (2007), Teoria si practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Stiinţă, Cluj-Napoca.

2. Eco, U. (1991), Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest.

3. Falus Iván (2000, szerk.), Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. (Korábbi kiadások: Keraban Kiadó, Budapest, 1993; 1996)

4. Falus Iván, Ollé János (2000), Statisztikai módszerek pedagógusok számára ., Okker

5. Szabolcs Éva (2001), Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

6. Szokolszky Ágnes (2004), Kutatómunka a pszichológiában, Osiris, Budapest.

 

Szakirodalom

1. Bábosik István (1999), A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

2. Báthory Zoltán (1992), Tanulók, iskolák – különbségek, Tankönyvkiadó, Budapest.

3. Demény Piroska (2009): Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban, Glória Kiadó, Kolozsvár.

4. Falus, I. (1998), Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

5. Fóris_Ferenczi Rita(1999): Tantervek átminősülése, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár.

6. Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig, Ábel Kiadó, Kolozsvár.

7. Kron, Fr.,W. (1997), Pedagógia, Osiris, Budapest.

8. Kulcsár Tibor (1984), Iskolapszichológia, Dacia, Kolozsvár.

9. Lappints Árpád (2002),Tanuláspedagógia, Comenius Bt., Pécs.

10. Nagy József (2000), XXI. század és nevelés, Osiris, Budapest.

11. Stark Gabriella(2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan, Státus Kiadó, Csíkszereda.

12. Tóth László (2005), Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismerésében. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.

[Vissza] [Fent]