Véglegesítő, I.-es és II.-es fokozati vizsga:


 

 

I-es Fokozati Hallgatók Figyelmébe I-es Fokozati dolgozatokat folyó év augusztus 27 – 29 között lehet leadni az egyetem titkárságán 9.00 és 13.00 óra között.

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

EXTENSIA TG.SECUIESC

STR. ADY ENDRE, NR. 20

TABEL NOMINAL

                     la examenul pentru obtinerea gradului didactic II

                                          august  2014

Nr.

Numele,initiala tatălui

Nr.

Numele,initiala tatălui

crt.

 si prenumele

crt.

 si prenumele

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂTORI

 

EDUCATOARE

 

 

 

 

1

Deregus T. Ildikó

1

Hochbauer I. Kata-Sara

2

Sebestyén (căs. Vargyasi ) J. Annamária

2

Hunyadi (căs. Kovács ) J.Hajnalka

3

Györdeák-Márton  (căs. Florea ) D. I. Zenóbia Enikő

3

Pál (căs. Bartha-Pál ) A. Annamária

4

Bitai J. Gyöngyi

4

Para (căs. Balázs) B. Szidonia

5

Sibişanu (căs. Gáspár ) I. Melinda

5

Nyáguly (căs. Bartos ) M. Juliánna

6

Kalaber(căs. Jakab )  A. Erzsébet

6

Petki (căs. Comisu ) L. Monika Rita

7

Páll (căs. Kádár ) T. Tünde

7

Keresztessy I. Katalin

8

Paizs I. Zsuzsa

8

Voloncs (căs. Gáspár ) I.Ildikó

9

Rigó (căs. Szakács ) K. Gyöngyike

9

Szurkos I. Kincső Mária

10

 

10

Vaszi (căs. Szőcs ) A. Mónika

11

 

11

Tyihák (căs. Varga ) A. Ildikó

    PREŞEDINTE

dr. Szántó BíborkaTisztelt Érintettek! II. fokozatis óvónők A kolozsvári Tanárképző Intézet (Departamentul pt.Pregatirea Personalului Didactic - UBB) a június felkészítő után értesítette a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet kolozsvári és kihelyezett tagozatait, hogy egy újabb miniszteri rendelet értelmében (O.M. 5397) az óvodapedagógusok II. fokozati vizsgájának írásbeli része 3 részből áll majd: az óvodai  tevékenységek módszertana c. tárgy mellett óvodai anyanyelv-pedagógiából , ill. a román nyelv és irodalom tanításának módszertanából is vizsgázniuk kell. Az írásbeli vizsga tehát 3 tételből áll, a pontszámok arányosan oszlanak el közöttük: a román nyelv és irodalom tanításának módszertana (30 pont), anyanyelv módszertan (30 pont) és az óvodai tevékenységek módszertana (30 pont) (10 pont hivatalból). Az írásbeli vizsga 3 órát tart. Mivel a programot nem igazították a megváltozott vizsgához, ezért a régi tantárgyi programok módszertani részét lehet használni útmutatónak programa_anex_ 3_OMECT_nr. 5952


A II. FOKOZATI VIZSGA IDŐPONTJA

2014. AUGUSZTUS

 

TANÍTÓK

Anyanyelvpedagógia, a román nyelv és irodalom tanításának módszertana, a matematika tanításának módszertana

írásbeli

 

2014. augusztus 28.

9.00 óra

Pedagógia, a pszichológia alapjai, nevelésszociológia

szóbeli

2014. augusztus 29.

9.00 óra

 

                               

                                                                                                     

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

Anyanyelvpedagógia, a román nyelv és irodalom tanításának módszertana, az óvodai tevékenységek módszertana

írásbeli

 

2014. augusztus 28.

9.00 óra

Pedagógia, a pszichológia alapjai, nevelésszociológia

szóbeli

 

2014. augusztus 29.

9.00 óra


Az 5397 sz. miniszteri rendelet értelmében módosult a II. fokozati vizsga írásbeli része az óvódapedagógusok számára a következőképpen:

1. proba scrisă: metodica predării limbii şi literaturii române şi universale pentru copii, metodica

predării limbii materne, precum şi metodica predării activităŃilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (Anyanyelvpedagógia, a román nyelv és irodalom tanításának módszertana, az óvodai tevékenységek módszertana);

2. proba orală: pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională;

 


 

A II. fokozati vizsga felkészítőjének ütemterve

 

2014. június 26.

 

 

 

  9-13 óra: Román, magyar, matematika módszertan (tanítók)

 

  9-13 óra: Óvodamódszertan (óvodapedagógusok)

 

14-18 óra: Pedagógia (tanítók, óvodapedagógusok)


T A B E L NOMINAL
CU TITLUL LUCRĂRII ŞI REPARTIZAREA PE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC
LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2014 -2016
             
                                                                                                                                                                                 Categoria: Educatoare  
Nr.crt. Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul Specialitate Titlul lucrării metodico-ştiinţifice Coordonatorul lucrării/specializare   Nr.tel. al
 candidatului
1 Gödri (căs. Kiss) F. Ilona Şcoala Gimnazială “Mikes Kelemen” Zagon, Judeţul Covasna Educatoare Rolul jocului didactic în dezvoltarea vocabularului copiilor preşcolari Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0766 852208
Óvodáskorúak szókincsének fejlesztése nyelvi játékokkal Tel Instituţiei
  0267 343054
2 Kelemen (căs. Tamás) J. Mária - Erzsébet Şcoala Gimnazială  Educatoare Dezvoltarea toleranţei prin jocuri dramatice  Dr. Szabó Béla, lector UBB 0741 705109
“ Jancsó Benedek” Ghelinţa Judeţul Covasna A toleráns magatartás fejlesztése drámajátékokkal Tel Instituţiei
    0267 345007
3 Pál K. Imola Şcoala Gimnazială  Educatoare Protecţia mediului şi Dr. Imecs Zoltán, şef lucrări, UBB 0757 097808
“ Gödri Ferenc ” Sf.Gheorghe Judeţul Covasna  reciclarea deşeurilor în grădiniţă Tel Instituţiei
  A hulladékkezelés és –újrahasznosítás lehetőségei az óvodában 0367 407421
4 Nyirő C. Ibolya Grădiniţa "Napocska" Miercurea Ciuc Judeţul Harghita Educatoare Transmiterea tradiţiilor populare în grădiniţă prin cooperare cu Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 727004970
 instituţii şi organizaţii culturale locale Tel Instituţiei
Néphagyományok ápolása helyi kulturális intézmények bevonásával az óvodában   
             
             
                                                                                                                                                                               Categoria: Institutori - Educatoare
1 Sylveszter (căs. Fésüs) Ş. Hilda Enikő Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" Tg.Secuiesc - Judeţul Covasna Institutori - Educatoare Dezvoltarea capacităţii de receptare şi producere a textelor orale a  preşcolarilor Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0743 524159
Óvodások szövegértő és szövegalkotó képességének fejlesztése mesékkel Tel Instituţiei
  0267 361631
             
             
                                                                                                                                                                    Categoria: Profesor învăţămănt preşcolar
1 Bartók (căs. Demeter) Ş. Csilla Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska"  Secţia G.P.P. NR.3 Tg.Secuiesc - Judeţul Covasna  Profesor învăţămănt preşcolar Formarea capaciţăţilor de interpretare a poeziilor la preşcolari prin prelucrarea   poeziilor contemporane  Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0745 853493
Óvodások versértési képességének fejlesztése kortárs versekkel Tel Instituţiei

0267 361631

2 Gödri A. Réka - Rebeka Şcoala Gimnazială Profesor învăţămănt preşcolar Dezvoltarea competenţelor de comunicare a preşcolarilor  din perspectivă  pragmatică  prin metoda proiectului Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0742 400111
 “ Nagy Mózes” Estelnic Judeţul Covasna Óvodások pragmatikai szempontú  kommunikációs képességeinek a fejlesztése projektmódszerrel  Tel Instituţiei
    0267 366656
3 Pista(căs. Asztalos) Ş. Enikő Grădiniţa cu Program Prelungit "Gulliver" Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna Profesor învăţămănt preşcolar Dezvoltarea competenţelor sociale prin activităţile artistico-plastice în grădiniţă Dr. Szabó Béla, lector UBB 0745 763964
A szociális kompetenciák fejlesztése az óvodai képzőművészeti tevékenységek által Tel Instituţiei
  0267 318903
4 Zakariás E. Ágnes Şcoala Gimnazială Profesor învăţămănt preşcola Dezvoltarea capacităţilor de comunicare la preşcolari prin prelucrarea poveştilor contemporane cu metodele pedagogiei dramatice  Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0745 132391
"Apor István" Sânzieni - judeţul Covasna Óvodások kommunikációs kompetenciájának a fejlesztése kortárs mesék drámapedagógiai feldolgozásával   Tel Instituţiei
    0267 366015
             
             
Categoria: Învăţători
1 Farkas I. Imre  Şcoala Gimnazială “Kálnoky Ludmilla" Valea-Crişului Judeţul Covasna Învăţătoare Rolul jocurilor populare de copii în incluziunea socială a copiilor dezavantajaţi  Dr. Szabó Béla, lector UBB 0720 041152
Népi gyermekjátékok szerepe a szociálisan hátrányos gyermekek felzárkóztatásában Tel Instituţiei

0267 374510

2 Zsigmond (căs. Benedek) P. Réka Şcoala Gimnazială  Învăţătoare Dezvoltarea capacităţii de explorare a mediului prin observare şi realizare de experimente Dr. Szabó Béla, lector UBB 0724 314016
“Bartha Károly” Boroşneu Mare Judeţul Covasna A környezet aktív megismerése képességének fejlesztése a kísérlet módszerének alkalamazásával  Tel Instituţiei
    0267 374160
             
             
Categoria:  Institutori - Învăţători
1 Péter (căs. Kiss) I. E. Kinga Şcoala Gimnazială  Institutori - Învăţători Dezvoltarea  capacităţilor sociale  Dr. Szabó Béla, lector UBB 0748 404348
“Bartha Károly” Boroşneu Mare Judeţul Covasna prin jocurile populare de copii în clasele primare 

Szociális képességek fejlesztése népi gyermekjátékok által elemi osztályokban

Tel Instituţiei

0267 374160

 
Categoria:  Institutori – Învăţămănt Primar
 
1 Bartalis J. Ágota Şcoala Gimnazială  Institutori - Învăţămănt Primar Dezvoltarea  inteligenţei emoţionale prin jocuri de rol în clasele primare Dr. Kádár Annamária, lector UBB 723997560
“Jókai Mór” Băile Tuşnad  Judeţul Harghita Elemi osztályos tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése szerepjátékokkal Tel Instituţiei
     
             
             
Categoria:  Profesor  Învăţământ Primar
1 Berde D. Imola -  Emese Liceul Teologic Reformat Judeţul Covasna  Profesor  Învăţământ Primar Cunoaşterea activă a mediului natural în cadrul programului "Școala din Pădure" Dr. Imecs Zoltán, şef lucrări UBB   741657913
A környezet tevékeny megismerése elemi osztályokban az Erdei Iskola program segítségével Tel Instituţiei

0267 311210

2 Fábian (căs. Molnár) G. Şcoala Gimnazială Profesor  Învăţământ Primar Modalităţi de sprijinire a integrării în viaţa şcolară a copiilor rromi în clasele primare Dr. Szabó Béla, lector UBB 0724 396145
Éva "Apor István" Sânzieni - judeţul Covasna  Roma gyermekek integrálásának lehetőségei az elemi tagozaton Tel Instituţiei
      0267 366015
3 Fejér (căs. Csorba) B. Şcoala Gimnazială  Profesor  Învăţământ Primar Formarea capacităţii de învăţare prin prelucrarea textelor nonliterare ştiinţifice  Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0726 784302
Edit “Bálint Gábor” Cătălina Judeţul Covasna Az önálló tanulás képességének  az alapozása ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával  Tel Instituţiei
      0267 364209
4 Ferencz G. Orsolya - Tünde  Şcoala Gimnazială  Profesor  Învăţământ Primar Gestionarea tulburărilor comportamentale prin jocurile dramatice în clasele primare   Dr. Kádár Annamária, lector UBB 0744 238537
“Ady Endre” Sf. Gheorghe Judeţul Covasna Viselkedészavarok kezelése drámajátékokkal elemi tagozaton  Tel Instituţiei
    0267 318201
5 Galaczi Gh. Olga Liceul Teoretic Profesor  Învăţământ Primar Educarea interesului  copiilor din clasele primare pentru lectură prin cooperare cu instituţiile culturale locale Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0747 271107
 “ Mikes Kelemen” Sf.Gheorghe Judeţul Covasna Olvasóvá nevelés az intézményekkel való együttműködés által elemi osztályokban Tel Instituţiei
     
6 Kányádi (căs. Becsey) F. Şcoala Gimnazială Profesor  Învăţământ Primar Metoda Meixner în dezvoltarea vocabularului la clasele primare Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0724 885415
Éva  Specială Sf.Gheorghe Judeţul Covasna A Meixner-féle  Tel Instituţiei
    szókincsfejlesztés elemi tagozaton  0267 351448
7 Kovács (căs. Lukács) A. Şcoala Gimnazială  Profesor  Învăţământ Primar Rolul basmelor în formarea sistemului de valori la şcolarii mici  Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0765 259427
Kinga “Kicsi Antal” Turia Judeţul Covasna A mese értékrendformáló hatása kisiskoláskorban  Tel Instituţiei
      0267 367007
8 Pakó (căs. Albert) G. Erika Şcoala Gimnazială  Profesor  Învăţământ Primar Tehnici cooperative de învăţare în formarea competenţelor de receptare a textelor Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0745 581898
“Darkó Jenő” Dalnic Judeţul Covasna A szövegértési képesség fejlesztése  kooperatív tanulási technikákkal   Tel Instituţiei
    0267 345841
9 Orbán (căs. Fejér) A. Anikó Mária Şcoala Gimnazială  Profesor  Învăţământ Primar Dezvoltarea capacităţii de lectură la elevii din  clasele primare  Dr. Szántó Bíborka, lector UBB 0726 329672
Tărlungeni Judeţul Braşov A szövegértő olvasás fejlesztése az elemi osztályokban Tel Instituţiei
     

 

I. kollokvium – I. fokozati – 2014/2016-os évfolyam

 

BEOSZTÁS

2014. január 31

 

8.30-9.30:        Kelemen (căs. Tamás) J. Mária - Erzsébet

Sylveszter (căs. Fésüs) Ş. Hilda Enikő                    

                        Bartók (căs. Demeter) Ş. Csilla

                        Gödri A. Réka – Rebeka

Zakariás E. Ágnes

Gödri (căs. Kiss) F. Ilona

 

9.30-10.30:       Pál K. Imola

Nyirő C. Ibolya

Pista(căs. Asztalos) Ş. Enikő

Farkas I. Imre

Zsigmond (căs. Benedek) P. Réka

Péter (căs. Kiss) I. E. Kinga

 

10.30-11.30:      Bartalis J. Ágota

                        Berde D. Imola -  Emese

Fábian (căs. Molnár) G. Éva

Fejér (căs. Csorba) B. Edit

Ferencz G. Orsolya-Tünde

Galaczi Gh. Olga

 

11.30-12.10:     Kányádi (căs. Becsey) F. Éva

         Kovács (căs. Lukács) A. Kinga

                     Pakó (căs. Albert) G. Erika

         Orbán (căs. Fejér) A. Anikó Mária

                       


COLOCVIU ADMITERE

GRADUL DIDACTIC I

SERIA 2014 – 2016

 

ÎN 31.01.2014, ORA 09.00,

SE VA DESFĂŞURA COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, ORGANIZAT DE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC, LA UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI „ Extensia Tg.Secuiesc


Az I-es fokozati vizsgára jelentkező

tanítók és óvodapedagógusok figyelmébe

2014-2016

 

Értesítjük az I-es fokozati vizsgára jelentkező tanítókat, óvónőket, hogy a kollokvium díja 300 lej, amelyet a postahivatalnál kell kifizetni a következő számlaszámra:

         

Universitatea ,,Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

Departamentul pt. Pregatire Personal Didactic

Extensia Târgu Secuiesc

Nr.cont. RO76TREZ216504601X007224,

B.N.Trezoreria Cluj.Cod fiscal : 4305849

Rá kell írni : Taxă pentru colocviu admitere la grad didactic I

 

A nyugtát és annak másolatát a BBTE Kézdivásárhely titkárságára adják le a vizsga megkezdése előtt egy fél órával.

 

ˇ        A jelentkezők névsorát a www.bbtekezdi.tk  honlapon tekinthetik meg.

ˇ        A tudományos módszertani dolgozat elkészítésének és leadásának határideje 2015. augusztus 31.

ˇ        A dolgozat megvédése és a speciális ellenőrzés a 2015-2016-os tanévben lesz.


T A B E L NOMINAL

CU TITLUL LUCRĂRII ŞI REPARTIZAREA PE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC

LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2013-2015

           

                                                                                                                                                                                  Categoria: Educatoare

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitate

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

  Nr.tel. al

 candidatului

1

Gödri (căs. Kiss) F. Ilona

Şcoala Gimnazială “Mikes Kelemen” Zagon, Judeţul Covasna

Educatoare

   

0766 852208

Tel Intituţiei

0267 343054

2

Kelemen (căs. Tamás) J. Mária - Erzsébet

Şcoala Gimnazială

“ Jancsó Benedek” Ghelinţa Judeţul Covasna

Educatoare

   

0741 705109

Tel Intituţiei

0267 345007

3

Pál K. Imola

Şcoala Gimnazială

“ Gödri Ferenc ” Sf.Gheorghe Judeţul Covasna

Educatoare

   

0757 097808

Tel Intituţiei

0367 407421

4

Nyirő C. Ibolya

Grădiniţa "Napocska" Miercurea Ciuc Judeţul Harghita

Educatoare

   

Tel Intituţiei

 

                                                                                                                                                                               Categoria: Institutori - Educatoare

1

Sylveszter (căs. Fésüs) Ş. Hilda Enikő

Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" Tg.Secuiesc - Judeţul Covasna

Institutori - Educatoare

   

0743 524159

Tel Intituţiei

0267 361631

                                                                                                                                                                    Categoria: Profesor învăţămănt preşcolar

1

Bartók (căs. Demeter) Ş. Csilla

Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska"  Secţia G.P.P. NR.3 Tg.Secuiesc - Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

   

0745 853493

Tel Intituţiei

0267 361631

2

Gödri A. Réka - Rebeka

Şcoala Gimnazială

 “ Nagy Mózes” Estelnic Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

   

0742 400111

Tel Intituţiei

0267 366656

3

Pista(căs. Asztalos) Ş. Enikő

Grădiniţa cu Program Prelungit "Gulliver" Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

   

0745 763964

Tel Intituţiei

0267 318903

4

Zakariás E. Ágmes

Şcoala Gimnazială

"Apor István" Sânzieni - judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcola

   

0745 132391

Tel Intituţiei

0267 366015

                                                                                                                                                                             Categoria: Învăţători

 

1

Farkas I. Imre

Şcoala Gimnazială “Kálnoky Ludmilla" Valea-Crişului Judeţul Covasna

Învăţătoare

   

0720 041152

Tel Intituţiei

0267 374510

 

2

Zsigmond (căs. Benedek) P. Réka

Şcoala Gimnazială

“Bartha Károly” Boroşneu Mare Judeţul Covasna

Învăţătoare

   

0724 314016

Tel Intituţiei

0267 374160

 

                                                                                                                                                                             Categoria:  Institutori - Învăţători

1

Péter (căs. Kiss) I. E. Kinga

Şcoala Gimnazială

“Bartha Károly” Boroşneu Mare Judeţul Covasna

Institutori - Învăţători

   

0748 404348

Tel Intituţiei

0267 374160

                                                                                                                                                              Categoria:  Profesor  Învăţământ Primar

1

Berde D. Imola -  Emese

Liceul Teologic Reformat Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

 

Tel Intituţiei

0267 311210

2

Fábian (căs. Molnár) G.

Éva

Şcoala Gimnazială

"Apor István" Sânzieni - judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0724 396145

Tel Intituţiei

0267 366015

3

Fejér (căs. Csorba) B.

Edit

Şcoala Gimnazială

“Bálint Gábor” Cătălina Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0726 784302

Tel Intituţiei

0267 364209

4

Ferencz G. Orsolya - Tünde

Şcoala Gimnazială

“Ady Endre” Sf. Gheorghe Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0744 238537

Tel Intituţiei

0267 318201

5

Galaczi Gh. Olga

Liceul Teoretic

 “ Mikes Kelemen” Sf.Gheorghe Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0747 271107

Tel Intituţiei

6

Kányádi (căs. Becsey) F.

Éva

Şcoala Gimnazială

Specială Sf.Gheorghe Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0724 885415

Tel Intituţiei

0267 351448

7

Kovács (căs. Lukács) A.

Kinga

Şcoala Gimnazială

“Kicsi Antal” Turia Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0765 259427

Tel Intituţiei

0267 367007

8

Pakó (căs. Albert) G. Erika

Şcoala Gimnazială

“Darkó Jenő” Dalnic Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

   

0745 581898

Tel Intituţiei

0267 345841

9

Orbán (căs. Fejér) A. Anikó Mária

Şcoala Gimnazială

Tărlungeni Judeţul Braşov

Profesor  Învăţământ Primar

   

0726 329672

Tel Intituţiei

 


 

TABEL NOMINAL

la examenul pentru obtinerea gradului didactic II

2013 august

 

Nr.    Numele,initiala tatălui

crt.    si prenumele

 

          ÎNVĂŢĂTORI

1        Bartha (căs.Nagy) I. Irma

2        Bogdán (căs.Dancs) B. Gyöngyvér

3        Deák (căs. Haan-Deák)L. Anikó

4        Kertész Z. Tibor-Barna

5        Kurpe (căs. Badi) L. Kinga

6        Nagy Z. Zsuzsánna

7        Páll (căs.Reketes) E. Katalin

8        Szabó(căs.Dragomér) E. Katalin

9        Szilvási Á. Melinda

10     Toth (căs.Bakk) E. Adél-Erzsébet

11     Virág (căs. Sánta) S. Edit

           

          EDUCATOARE

1        Bardocz (căs.Veres) G.Klára

2        Bartok (căs. Demeter) S. Edit

3        Benkő Á. Márta-Orsolya

4        Dobai (căs.Bálint) Z-G.Zsuzsámma

5        Dullo(căs. Ráduly) J. Judit

6        Egyed (căs.Oláh ) Z. Ágnes-Erika

7        Fejér (căs.Palkó) S.Anikó

8        Háromszéki (căs.Fésüs) J. Adél

9        Kertész (căs.Lunguly) I. Zsuzsánna-Emőke

10     Koszokár (căs. Szász) G. Margit

11     Molnár (căs.Bara) L. Izabella

12     Pászka E. Emőke

13     Reketes (căs.Becsek) E. Klaudia-Mária

14     Szabó(căs.Ferenczi) E. Julia

15     Timár (căs.Hadnagy) A. Zita

16     Vollancs (căs. Duduly) I. Éva


A II. FOKOZATI VIZSGA IDŐPONTJA

2013 AUGUSZTUS

 

TANÍTÓK

Anyanyelvpedagógia, a román nyelv és irodalom tanításának módszertana, a matematika tanításának módszertana

írásbeli

2013. szeptember 2.

9.00 óra

Pedagógia, a pszichológia alapjai, nevelésszociológia

szóbeli

 

 2013. szeptember 3.

9.00 óra

                                                                                                                          

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

Az óvodai tevékenységek módszertana írásbeli

2013. szeptember 2.

9.00 óra

Pedagógia, a pszichológia alapjai, nevelésszociológia

szóbeli

 

 

2013. szeptember 3.

9.00 óra


GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PREGĂTIRILOR pentru EXAMENUL DE GRAD DIDACTIC II
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2013

T A B E L NOMINAL

CU TITLUL LUCRĂRII ŞI REPARTIZAREA PE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC

LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2013-2015

SESIUNEA: 17 IANUARIE

 

 

 

 

 

 

Categoria: Educatoare

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Balogh  (căs. Kopacz) C. Emőke

Grădiniţa cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sf. Gheorghe - Judeţul Covasna

Educatoare

Rolul basmului în dezvoltarea  capacităţii de comunicare la preşcolari

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

2

Bors (căs. Salló) A. Mária - Terézia

Grădiniţa Napsugár –Raza de Soare M. Ciuc -  Judeţul Harghita

Educatoare

Formarea atitudinii faţă de mediu şi protejarea acestuia la copii preşcolari

Dr. Szabó Béla,

lector UBB

3

Csilip (căs. Albert) Gh. Laura - Gabriella

Şcoala Gimnazială “ Dr.Gelei József” Arcus -Judeţul Covasna

Educatoare

Dezvoltarea socio-afectivă a preşcolarilor prin activităţile la alegerea copiilor

Dr. Szabó Béla, lector UBB

4

Dénes (căs. Deák) Á. Judit

Şcoala Gimnazială “Kálnoky Ludmilla” Valea Crişului - Judeţul Covasna

Educatoare

Integrarea activităţilor de educaţie a limbajului în procesul de formare/educare a preşcolarului

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

5

Fazakas (căs. Laczkó) L. Katalin - Ildikó

Şcoala Generală "Fráter György" Remetea -judeţul Harghita

Educatoare

Specificul aplicării principiilor didactice în predarea-învăţarea cunoştinţelor despre mediul înconjurător, la preşcolari

Dr. Szabó Béla, lector UBB

6

Pap (căs. Kiss) Gy. Katalin

Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" Tg. Secuiesc - judeţul Covasna

Educatoare

Rolul jocurilor creative si tehnici de dramatizare în optimizarea capacităţii de comunicare la grădiniţă

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

7

Tölcséres (căs. Sánta) I. Kinga

Şcoala Generală "Arany  János" Sântimbru - judeţul Harghita

Educatoare

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea vocabularului preşcolarului

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

8

Veress (căs. Kocsis) F. Gabriella

Şcoala Gimnazială “Dr.Gelei József” Arcus - Judeţul Covasna

Educatoare

Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor în învăţământul preşcolar

Dr. Szabó Béla, lector UBB

 

Categoria: Institutori – Educatoare

 

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Cseh (căs. Gáspár) B. Annamária

Şcoala Gimnazială “Jancsó Benedek” Ghelinţa - Judeţul Covasna

Institutori - Educatoare

Jocul muzical din folclor, mijloc principal de educaţie muzicală în grădiniţa de copii

Dr. Orosz Pál, lector UBB

 

 

 

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Barcsa (căs. Fejér) C. Anna - Mária

Şcoala Gimnazială “ Jancsó Benedek” Ghelinţa - Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

Evoluţia jocului cu reguli la vârsta prescolară

Dr. Szabó Béla, lector UBB

2

Gecse Á – G. Ágota

Şcoala Gimnazială “ Jancsó Benedek” Ghelinţa - Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

Educaţia preşcolară pentru cooperare şi participare

Dr. Szabó Béla, lector UBB

3

Incze (căs. Beder) G. Jolán

Şcoala Gimnazială “Ady Endre” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcolar

Rolul jocurilor creative şi tehnici de dramatizare în optimizarea capacităţii de comunicare în învăţământul primar

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

4

Laczkó (căs. Mike) A. Réka

Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" Tg. Secuiesc - judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcola

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi socializare prin programul educaţional “outdoor”

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

5

Páll (căs. Deszke) T. Enikő

Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" Tg. Secuiesc - judeţul Covasna

Profesor învăţămănt preşcola

Dezvoltarea capacităţii de comunicare  cu jocuri muzicale din folclor

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

 

 

 

Categoria: Învăţători

 

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Deák (căs. Stegbauer) S.

Ildikó

Şcoala Gimnazială “Fejér Ákos” Micfalău - Judeţul Covasna

Învăţătoare

Basmul ca mijloc al dezvoltării capacităţii de comunicare orală

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

2

Molnár (căs. Incze) E. Mária

Şcoala Gimnazială

“Váradi József ” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Învăţătoare

Dezvoltarea inteligenţelor multiple în cadrul orelor de limba română

Dr. Elena Platon, conf. univ. UBB

3

Kertész P. Edit

Şcoala Gimnazială

“Gödri Ferenc ” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Învăţătoare

Metoda proiectului în învăţământul primar

Dr. Kádár Annamária, lector UBB

4

Kovács S. István

Şcoala Generală "József Attila" M.Ciuc  - Judeţul Harghita

Învăţători

Folosirea fabulei moderne în dezvoltarea capacităţii de lectură

Dr. Szántó Bíborka,

lector UBB

 

Categoria:  Institutori – Învăţători

 

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Bara (căs. Dudás) K. Melinda

Şcoala Gimnazială “Jancsó Benedek” Ghelinţa - Judeţul Covasna

Institutori - Învăţători

Folosirea textului liric contemporan în învatamântul primar

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

2

Ilkei (căs. Bardocz) Z. Enikő

Şcoala cu clasele I-VIII

“Ajtai Abod Mihály ” Aita - Seacă - Judeţul Covasna

Institutori - Învăţători

neprezentat

-

3

Kerekes (căs. Czika) B. Ágnes

Şcoala Gimnazială

“Váradi József ” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Institutori - Învăţători

Proiectul - metodă de evaluare interdisciplinară

Dr. Szilveszter László, lector UBB

5

Rápolti (căs. Bodor) D. Vilma

Şcoala Gimnazială

“Nicolae Colan ” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Institutori - Învăţători

Opţionalul Comunicare în limba română pentru elevii cu limba maternă maghiară

Dr. Elena Platon, conf. univ. UBB

 

Categoria:  Profesor  Învăţământ Primar

Nr.crt.

Numele,  iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea de învăţământ în care funcţionează candidatul

Specialitatea

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice

Coordonatorul lucrării/specializare

1

Fejér (căs. Szántó) Z. Ilona

Şcoala Generală "Dr.Boga Alajos" Cozmeni - judeţul Harghita

Profesor  Învăţământ Primar

Stimularea potenţialului creativ al şcolarului mic prin tehnici  cooperative

Dr. Szilveszter László, lector UBB

2

Fülöp A.

Angela

Şcoala Gimnazială

“Jancsó Benedek” Ghelinţa - Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

Strategii pentru integrarea socio-afectivă a copilului în mediul şcolar

Dr. Szabó Béla, lector UBB

3

Hodor  A.

Katalin

Şcoala Gimnazială

“Molnár Józsiás ” Tg.Secuiesc - Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

Folosirea basmului în dezvoltarea  capacităţii de comunicare şi socio-afective   

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

4

Kölcze (căs. Dali) G.

Judit - Zsuzsánna

Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sf.Gheorghe - Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

Dezvoltarea creativităţii prin abordarea interdisciplinară a conţinuturilor de limbă şi comunicare şi tehnologie

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

5

Székely (căs. Bartos) Gy. Katalin Beáta

Şcoala Gimnazială

“Nagy Mózes” Estelnic - Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

Dezvoltarea capacităţii  de comunicare cu tehnici cooperative   

Dr. Szántó Bíborka, lector UBB

6

Tyihák (căs. Kovács) I.

Éva

Şcoala Primară

“Makkai Sándor” Olteni - Judeţul Covasna

Profesor  Învăţământ Primar

Folosirea jocului de creaţie pentru socializarea preşcolarului

Dr. Szabó Béla, lector UBB


Kollokvium eredmények


Az I-es fokozati vizsgára jelentkező

tanító-,  óvodapedagógusok figyelmébe

2013-2015

 

 

Értesítjük az I-es fokozati vizsgára jelentkező tanítókat, óvónőket, hogy a kollokvium díja 200 lej, amelyet a postahivatalnál kell kifizetni a következő számlaszámra :

         

Universitatea ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Departamentul pt. Pregatire Personal Didactic

Extensia Târgu Secuiesc

Nr.cont. RO76TREZ216504601X007224,

B.N.Trezoreria Cluj.Cod fiscal : 4305849

Rá kell írni : Taxă pentru colocviu admitere la grad didactic I

 

A nyugtát és annak másolatát a BBTE Kézdivásárhely titkárságára adják le a vizsga megkezdése előtt egy fél órával.

 

·        A 2013-2015-ös I-es fokozati vizsgára a felvételi kollokvium 2013. január 17-én lesz.

·        A jelentkezők beosztását a www.bbtekezdi.tk  honlapon tekinthetik meg.

·        A tudományos módszertani dolgozat elkészítésének és leadásának határideje 2014. augusztus 31.

·        A dolgozat megvédése és a speciális ellenőrzés a 2014-2015-ös tanévben lesz.


A 2013-2015-ös évfolyamon I. fokozati vizsgára beiratkozott jelöltek kollokviumára január 17-én (csütörtök) du. 2 órától kerül sor.

I.Kollokvium – I. fokozati – 2013/2015-ös évfolyam

BEOSZTÁS

I. 

 

14-15 óra:        Laczkó (căs. Mike) A. Réka,              

                        Páll (căs. Deszke) T. Enikő

                        Pap (căs. Kiss) Gy. Katalin

Hodor  A. Katalin

15-16 óra:        Cseh (căs. Gáspár) B. Annamária

                        Barcsa (căs. Fejér) C. Anna – Mária

Gecse Á – G. Ágota

Bara (căs. Dudás) K. Melinda

16-17 óra:        Bors (căs. Salló) A. Mária – Terézia

                        Fazakas (căs. Laczkó) L. Katalin – Ildikó

Tölcséres (căs. Sánta) I. Kinga

Kovács S. István

17-18 óra:        Balogh  (căs. Kopacz) C. Emőke

                        Csilip (căs. Albert) Gh. Laura – Gabriella

Dénes (căs. Deák) Á. Judit

Veress (căs. Kocsis) F. Gabriella

18-19 óra:        Incze (căs. Beder) G. Jolán

Deák (căs. Stegbauer) S. Ildikó

Molnár (căs. Incze) E. Mária

Kertész P. Edit

19-20 óra:        Ilkei (căs. Bardocz) Z. Enikő

                        Kerekes (căs. Czika) B. Ágnes

                        Rápolti (căs. Bodor) D. Vilma

                        Fejér (căs. Szántó) Z. Ilona

20-21 óra:        Fülöp A. Angela

Kölcze (căs. Dali) G. Judit – Zsuzsánna

Székely (căs. Bartos) Gy. Katalin Beáta

Tyihák (căs. Kovács) I. Éva

 

I_fokozati_kollokvium_tematika_2013-2015

Véglegesítő, I.-es és II.-es fokozati vizsga anyagok.

Véglegesítő, I.-es és II.-es fokozati vizsga jegyek:

Probă scrisă la Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române 27 august 2012

Probă scrisă la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării acestora 28 august 2012

Probă scrisă la metodica activităţii instructiv educative din învăţământ preşcolar

Probă scrisă la matematică şi metodica predării acesteia 29 august 2012


 

[Vissza] [Fent]